Romerike Trainee

Vår bredde - din styrke

Romerike Trainee i Dagens Næringsliv!

Halvor Myhrvold forteller om veien fra trainee til prosjektleder i DN For noen uker siden publiserte Dagens Næringsliv en artikkel om nyutdannede ingeniører som skal ut i jobb. Romerike Trainee ble trukket frem som et eksempel på hvordan kommuner og interkommunale selskaper samarbeider for å rekruttere de beste kandidatene til ingeniørjobber. Trainee fra kullet 2017 […]

Kommende aktiviteter

  • Ingen hendelser

Kalender

<< aug 2019 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Romerike

Velkommen til Romerike - distriktet som omkranser Oslo fra nordøst. Romerike består av 14 kommuner. Her er det vakkert natur- og kulturlandskap, blant annet rundt sørdelen av Mjøsa nord i regionen, viktige trafikknutepunkt som Gardermoen og Lillestrøm, gode muligheter for sport som golf, sykling og vandring, viktige attraksjoner og mye, mye mer.

Du har kommet til rett sted dersom du søker karrieremuligheter. Kommuner næringsliv og befolkningsvekst her på Romerike er inne i en rivende utvikling. Etter at hovedflyplassen åpnet på Gardermoen i 1998, har en rekke bedrifter etablert seg i regionen. Det er kanskje ikke så rart. Med etablering av hovedflyplassen er området blitt et av landets viktigste knutepunkter mot verden.

På kartet er kommunene som er med i traineeprogrammet markert i grønt: Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Skedsmo, Sørum, Lørenskog, Rælingen, Fet, Enebakk og Aurskog-Høland. De tre interkommunale selskapene som er med i Romerike Trainee er også markert: ROAF, NRV/NRA og ØRAS.

Hvorfor tilbyr vi traineeprogram?

Hvorfor tilbyr 14 kommuner og foretak et felles traineeprogram?

Vi som tilhører sammenslutningen i Romerike Trainee sikter høyt og ønsker å være med i kampen om de beste ingeniørene. Dette vil vi gjøre ved å løfte teknisk sektor fram i rampelyset for at du som ingeniør skal få kjennskap til hvilke unike utviklingsmuligheter som ligger innenfor disse områdene for ingeniører. Samarbeid på tvers av kommunene og de interkommunale selskapene vil både traineene og kommunene dra nytte av i form av kunnskapsutveksling og nettverksbygging samt at traineene får et variert innblikk i kommunal organisering.

Derfor tilbyr vi dette traineeprogrammet med et fyldig innhold for at du skal få en bred innsikt i teknisk sektor sine fagområder og dens organisasjon. Vi ønsker at traineeprogrammet skal bidra til viktig kunnskapsoverføring mellom generasjoner og gi muligheter for nyskapning og nytenkning i prosjekter og tjenester. Programmet vil ikke minst kunne stimulere til verdifull nettverksbygging og nye samarbeidspartnere.

Gjennom programmet ønsker vi å synliggjøre de varierte og spennende arbeidsoppgavene som finnes innenfor teknisk sektor, med mange fornøyde medarbeidere og et moderne lederskap.

Jo da vi satser høyt, men seriøst – og det er fordi vi vet at teknisk sektor i kommunene er et attraktivt og konkurransedyktig arbeidsområde for unge ingeniører som ønsker å være med og spille en aktiv rolle i utviklingen av lokalsamfunnet.

Fra student til arbeidsliv

Traineeprogrammet er i tråd med det sosiokulturelle læringssynet som nå er i ferd med å innta de pedagogiske læringsarenaer ved mange utdanningsinstitusjoner her i landet. Pedagoger har til alle tider stilt spørsmålet Hva går reel læring ut på?

Det er ikke lenger tilstrekkelig å vise til overføringer av teoretisk kunnskap gjennom bøker og lærere. Og det er heller ikke nok å vise til individuell mental forståelse av kunnskapen. Nå skal "hele mennesket" taes med i læringen sammen med sosiale egenskaper. Pedagogene har etterhvert begynt å vende blikket hardnakket ut mot aktørene i arbeidsmarkedet – burde utdanning og læring skje i tettere samarbeid med arbeidslivet?

Learning by doing er grunnprinsippet for læring i det sosiokulturelle læringssynet, og handler mye om at læring skjer i sosiale kontekster eller situasjoner. I store trekk går dette ut på at reel læring skjer der den lærende opplever samhandling med andre, i det sosiale arbeidsmiljøet og i den kulturen som råder på arbeidsplassen.

Learning by doing-prinsippet er slike viktige pedagogiske hjørnesteiner i traineeprogrammer. For at traineen skal gjenoppdage kunnskapen sin gjennom praktiske handlinger og i samhandling med andre, i den situasjonen som råder og med den kulturen som følger.

Slik vil traineeprogrammet utfordre ferdigheter og kompetanser hos den enkelte i ulike situasjoner, gjennom praktisk læring, kommunikasjon, samhandling og samvær.

Programinnhold for traineeperioden 2017-2019

Torsdag 15. august 2019 er det felles oppstart med traineer, fagveiledere og prosjektleder i naturskjønne omgivelser på Olavsgaard i Lillestrøm. Dagen brukes til å bli kjent med hverandre, informere om Romerike og planen for traineeprogrammet fremover. Programmet varer i 19 måneder. I denne perioden deltar du på seks fagsamlinger i møte med dyktige fagfolk og forelesere. Traineene kan selv komme med forslag til hva som kan være tema på fagsamlingene. Kanskje du vil lære om overvannshåndtering, offentlige anskaffelser eller hvordan kommuneplanen utarbeides? En av disse fagsamlingene er en studietur til Brüssel hvor traineer, fagveiledere og prosjektleder blant annet besøker Oslokontoret i Brüssel og Norway House. Du får egen fagveileder som tilrettelegger opplæringsplanen i samarbeid med deg. Flere operative veiledere vil også komme til å delta i opplæringen din – avhengig av arbeidssted, planer og prosjekter. Du får også en mentor som følger deg gjennom hele programperioden.

Programmet er delt i 3 faser. I den første perioden (6 måneder) vil du blant annet lære om kommunens virksomhetsområder og funksjon i lokalsamfunnet. Du vil også få varierte arbeidsoppgaver, delta i større og mindre prosjekter og få eget ansvarsområde innenfor en oppgave som skal utføres. I den andre perioden (7 måneder) får du opplæring i annen kommune/foretak hvor du blant annet vil lære om eksterne/interne prosesser og rammeverk i kommunen. Du vil også her få egne arbeidsoppgaver og/eller prosjekter som skal følges opp. Den siste perioden (6 måneder) tilbringer du i den opprinnelige kommunen/foretaket med fokus på kompetanse- og ferdighetstrening innen tildelt funksjon, samt at du skal bidra til videreutvikling av funksjonen. I denne perioden stilles det større krav til selvstendighet og oppgaveløsing. Kanskje du får hovedansvar for å gjennomføre et prosjekt?

Traineene samarbeider om en fellesoppgave gjennom hele traineeprogrammet. Målet er av traineene skal skrive om noe som er nyttig og relevant samtidig som det skal kunne brukes i praksis av kommunene/IKS'ene. Oppgaven presenteres for fagveiledere, kommunaldirektører og enhetsledere for teknisk sektor, samt andre som har interesse av temaet det skrives om. Dette gir deg store muligheter for å bygge nettverk og sosialt felleskap med nøkkelpersoner innen kommunalteknisk sektor på Romerike.

Kontakt oss

Traineekullet 2019-2020 starter torsdag 15. august 2019. Traineeprogrammet varer til fredag 13. mars 2020.

Fristen for å søke på stillingene som trainee i perioden 2019-2020 er 31.1.2019. Mer informasjon finnes øverst på nettsiden og på finn.no. Vi ønsker deg velkommen til å søke!.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!


Felter merket (*) er obligatoriske.

 

Kommunene og IKS-ene